Přejít k hlavnímu obsahu

Nordic Walking Třeboň 25. 7. 2020

11. ročník celorepublikového projektu Nordic Walking Tour pokračoval o uplynulém víkendu v Třeboni! V sobotu 25.7. 2020 vyšli příznivci severské chůze na novou trasu v okolí Třeboně.

Díky místním organizátorům se již stalo toto zastavení tradičním a velmi žádaným. Od časného rána, za slunečného počasí, probíhaly instruktáže nordic walking a doprovodný program na Třeboňském náměstí. Následovala vycházka, tentokrát pod názvem „K nebesům a k nebesákům“ aneb vycházka kolem rybníků a rybníčků malebnou krajinou mezi Třeboní a Dunajovickou horou, s Hankou Pechovou a Michalem Pechem a to pouhých 15 km

Odpoledne, když všichni zdárně dorazili do cíle na Masarykovo náměstí, čekala na účastníky tolik oblíbená tombola a závěr akce s možností návštěvy stánků hlavního partnera tohoto zastavení Oborové zdravotní pojišťovny. Počasí přálo, bylo krásně teplo a vůbec nikomu nevadilo, že. Na závěr se dostalo poděkování i zástupcům ČKNW v podobě suvenýrů z Třeboně a krásné kytice od místního vyhlášeného floristy. Velké díky patří Hance a Michalovi Pechovým.

Po celý den se mohli všichni příchozí seznámit s nabídkou Oborové zdravotní pojišťovny, která byla partnerem a spoluorganizátorem této zajímavé akce. V prostoru startu a cíle byli k dispozici smluvní lékaři Zdravotní pojišťovny OZP, kteří vyšetřovali zrak v tzv. Okobusu.

Po více než deseti letech trvání projektu je patrná stoupající tendence zájmu o tento zdraví prospěšný sport všech věkových skupin a to i ze strany mladších ročníků a rodin s dětmi. Toto můžeme konstatovat i po tomto zastavení.

Děkujeme všem partnerům, kteří tento projekt podpořili v posledních deseti ročnících, zejména: Magistrátu hl. m. Prahy, Pražské Energetice, a.s., WT Concept, ČEPS,a.s. a všem sportovním instruktorům a zejména Oborové zdravotní pojišťovně.

Co nás čeká dál? Série zastavení Nordic Walking Tour 2020, která zavítá tak jako každý rok do různých koutů naší republiky.

Více najdete na www.skoutdoor.cz www.cknw.cz a www.nordicwalkingtour.cz

Kontakt: Radovan Douša Český klub nordic walking / tel. 739086447 / e-mail: radek@cknw.cz

Nordic Walking Tour je celorepublikový projekt, který byl zahájen v roce 2010. Za celou dobu trvání projektu se pod vedením instruktorů Českého klubu nordic walking seznámilo s tímto zdraví prospěšným sportem více než 20 tisíc zaregistrovaných účastníků akcí konaných v různých regionech České republiky.

Součástí projektu je prezentace zajímavých míst ČR, poznávání přírodních lokalit a výchova mladé generace k ekologickému přístupu při ochraně přírody a našeho přírodního bohatství.

Příjemným překvapením je stále se snižující věkový průměr na našich akcích, více se zúčastňují rodiny s dětmi a mladí lidé v produktivním věku. Díky soustavné osvětě dnes více lidí ví, že severská chůze – nordic walking přispívá ke zlepšení tělesné kondice a pomáhá řešit celou řadu našich civilizačních neduhů.

x