Přejít k hlavnímu obsahu

O Nordic Walking Tour

Nordic Walking Tour je každoroční realizování celorepublikového projektu na podporu zdraví prospěšného sportu nordic walking, zdravého životního stylu a outdoorových aktivit v přírodě. Jedná se o největší projekt v ČR tohoto druhu, který se opírá o novou sportovní aktivitu nordic walking. Akce jsou realizovány zejména v parcích, lesoparcích, turistických stezkách, lokalitách určených k provozování sportů ve volné přírodě. Zvláštní důraz je kladen na šetrný přístup k přírodě, poznávání zajímavých přírodních lokalit a na úctu k našemu přírodnímu a kulturnímu bohatství.

Obrázek z Nordic Walking TourProjekt je motivován pohybovými aktivitami v přírodě a nordic walking, jako sportovní aktivity, kterou mohou provozovat všichni zájemci o aktivní a zdravý pohyb, bez věkového i sociálního rozdílu a do určité míry i zdravotního omezení. Tedy napříč populací, což je současný trend tzv. komunitního sportu zaměřeného na širokou veřejnost, zejména na rodiny s dětmi.

Nordic Walking je pohybová aktivita resp. sport, jenž našel své uplatnění nejen jako doplňková mimosezónní tréninková metoda ve vrcholovém sportu, ale i v rámci fyzioterapeutické péče (tzv. terénních terapii) v lázeňských a zdravotnických zařízeních, kde je zdůrazňován léčebný charakter.

NW z hlediska zátěžových parametrů patří mezi účinné, ale současně šetrné formy zlepšování fyzické kondice a zdravotního stavu nejen u seniorů a lidí se zdravotním oslabením. Při správném provádění zaměstnává harmonicky až 90% pohybového aparátu, což kromě plavání není u žádného jiného sportu.Obrázek z Nordic Walking Tour

NW má charakter nesoutěžního sportu se společenským podtextem, umožňuje setkávání jedinců, kteří by se u jiné sportovní aktivity tak intenzivně nepotkávali, umožňuje společně sportovat celým rodinám od malých dětí až po seniory

Jedná se o nový rychle se rozvíjející sport, podporovaný zdravotnickou veřejností, který blahodárně působí na snižování nadváhy, na kardiovaskulární systém, pomáhá stimulovat vertebrogenní problémy (posilování svalstva v oblasti páteře), formování postavy a má celkové rehabilitační účinky.  Současně se jedná o jeden z nejméně finančně náročných sportů pro široké vrstvy a věkové skupiny.

Cílem projektu je popularizace pohybových a poznávacích aktivit v přírodě a nordic walkingu, nejen formálně, ale především praktickou výukou a osobní zkušeností všech účastníků na všech jednotlivých etapách Nordic Walking Tour 2021

Zaregistrovaným účastníkům jsou pravidelně zasílány informace a podněty, které mají za cíl průběžně aktivizovat k tělesnému cvičení a pohybu ve volné přírodě, lesích, lesoparcích atd. obecně.

 

Všechny jednotlivé akce jsou připravovány ve spolupráci s certifikovanými sportovními cvičiteli a instruktory nordic walking, kteří prošli akreditovaným programem MŠMT ČR a studenty VOŠ ČUS, kteří mají potřebnou kvalifikaci.

V rámci jednotlivých etap spolupracujeme s místní samosprávou,  regionálními pracovišti /pobočkami/ partnerských subjektů, např. zdravotních pojišťoven a dalších subjektů zabývajících se zdravotní problematikou. Informační stánky - informovanost směrem k široké veřejnosti v regionu. 

x